IBELT

flatbelt3-004

หนา3mm.xกว้าง50mm.xยาว2400mm. ต่อกลม สายพานเขียว-เหลือง ผลิตจากยางทั้งสองด้าน ผิวด้านในมีความหนืดสูง เพื่อยึดเกาะกับมู่เลย์ เหมาะสำหรับงานส่งกำลัง ขับมอเตอร์ทุกขนาดในงานทั่วไป มีความทนทานต่อเครื่องรอบหมุนเร็ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,400 ฿3,400
฿3,200 ฿3,200 -6%
 

 

flatbelt3-002

หนา3mm.xกว้าง100mm.xยาว2330mm. ต่อกลม สายพานเขียว-เหลือง ผลิตจากยางทั้งสองด้าน ผิวด้านในมีความหนืดสูง เพื่อยึดเกาะกับมู่เลย์ เหมาะสำหรับงานส่งกำลัง ขับมอเตอร์ทุกขนาดในงานทั่วไป มีความทนทานต่อเครื่องรอบหมุนเร็ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,000 ฿8,000
฿7,500 ฿7,500 -6%
 

 

flatbelt3-001

หนา3mm.xกว้าง25mm.xยาว2300mm. ต่อกลม สายพานเขียว-เหลือง ผลิตจากยางทั้งสองด้าน ผิวด้านในมีความหนืดสูง เพื่อยึดเกาะกับมู่เลย์ เหมาะสำหรับงานส่งกำลัง ขับมอเตอร์ทุกขนาดในงานทั่วไป มีความทนทานต่อเครื่องรอบหมุนเร็ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
฿1,800 ฿1,800 -10%
 

 

flatbelt2-007

หนา2mm.xกว้าง55mm.xยาว4700mm. ต่อกลม สายพานเขียว-เหลือง ผลิตจากยางทั้งสองด้าน ผิวด้านในมีความหนืดสูง เพื่อยึดเกาะกับมู่เลย์ เหมาะสำหรับงานส่งกำลัง ขับมอเตอร์ทุกขนาดในงานทั่วไป มีความทนทานต่อเครื่องรอบหมุนเร็ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,800 ฿5,800
฿5,600 ฿5,600 -3%
 

 

flatbelt2-006

หนา2mm.xกว้าง55mm.xยาว3950mm. ต่อกลม สายพานเขียว-เหลือง ผลิตจากยางทั้งสองด้าน ผิวด้านในมีความหนืดสูง เพื่อยึดเกาะกับมู่เลย์ เหมาะสำหรับงานส่งกำลัง ขับมอเตอร์ทุกขนาดในงานทั่วไป มีความทนทานต่อเครื่องรอบหมุนเร็ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,600 ฿5,600
฿5,400 ฿5,400 -4%
 

 

flatbelt2-005

หนา2mm.xกว้าง55mm.xยาว4000mm. ต่อกลม สายพานเขียว-เหลือง ผลิตจากยางทั้งสองด้าน ผิวด้านในมีความหนืดสูง เพื่อยึดเกาะกับมู่เลย์ เหมาะสำหรับงานส่งกำลัง ขับมอเตอร์ทุกขนาดในงานทั่วไป มีความทนทานต่อเครื่องรอบหมุนเร็ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,000 ฿6,000
฿5,500 ฿5,500 -8%
 

 

flatbelt2-004

หนา2mm.xกว้าง30mm.xยาว3406mm. ต่อกลม สายพานเขียว-เหลือง ผลิตจากยางทั้งสองด้าน ผิวด้านในมีความหนืดสูง เพื่อยึดเกาะกับมู่เลย์ เหมาะสำหรับงานส่งกำลัง ขับมอเตอร์ทุกขนาดในงานทั่วไป มีความทนทานต่อเครื่องรอบหมุนเร็ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,800 ฿4,800
฿4,600 ฿4,600 -4%
 

 

flatbelt3-003

หนา2mm.xกว้าง55mm.xยาว1680mm. ต่อกลม สายพานเขียว-เหลือง ผลิตจากยางทั้งสองด้าน ผิวด้านในมีความหนืดสูง เพื่อยึดเกาะกับมู่เลย์ เหมาะสำหรับงานส่งกำลัง ขับมอเตอร์ทุกขนาดในงานทั่วไป มีความทนทานต่อเครื่องรอบหมุนเร็ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,300 ฿3,300
฿3,100 ฿3,100 -6%
 

 

flatbelt2-002

หนา2mm.xกว้าง30mm.xยาว1750mm. ต่อกลม สายพานเขียว-เหลือง ผลิตจากยางทั้งสองด้าน ผิวด้านในมีความหนืดสูง เพื่อยึดเกาะกับมู่เลย์ เหมาะสำหรับงานส่งกำลัง ขับมอเตอร์ทุกขนาดในงานทั่วไป มีความทนทานต่อเครื่องรอบหมุนเร็ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,600 ฿1,600
฿1,490 ฿1,490 -7%
 

 

flatbelt2-001

หนา2mm.xกว้าง30mm.xยาว856mm. ต่อกลม สายพานเขียว-เหลือง ผลิตจากยางทั้งสองด้าน ผิวด้านในมีความหนืดสูง เพื่อยึดเกาะกับมู่เลย์ เหมาะสำหรับงานส่งกำลัง ขับมอเตอร์ทุกขนาดในงานทั่วไป มีความทนทานต่อเครื่องรอบหมุนเร็ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,350 ฿1,350
฿1,200 ฿1,200 -11%
 

 

flatbelt1-004

หนา1.50mm.xกว้าง30mm.xยาว1200mm. ต่อกลม สายพานเขียว-เหลือง ผลิตจากยางทั้งสองด้าน ผิวด้านในมีความหนืดสูง เพื่อยึดเกาะกับมู่เลย์ เหมาะสำหรับงานส่งกำลัง ขับมอเตอร์ทุกขนาดในงานทั่วไป มีความทนทานต่อเครื่องรอบหมุนเร็ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,900 ฿1,900
฿1,800 ฿1,800 -5%
 

 

flatbelt1-003

หนา1.50mm.xกว้าง30mm.xยาว856mm. ต่อกลม สายพานเขียว-เหลือง ผลิตจากยางทั้งสองด้าน ผิวด้านในมีความหนืดสูง เพื่อยึดเกาะกับมู่เลย์ เหมาะสำหรับงานส่งกำลัง ขับมอเตอร์ทุกขนาดในงานทั่วไป มีความทนทานต่อเครื่องรอบหมุนเร็ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,700 ฿1,700
฿1,600 ฿1,600 -6%
 

 

flatbelt1-002

หนา1.50mm.xกว้าง28mm.xยาว1500mm. ต่อกลม สายพานเขียว-เหลือง ผลิตจากยางทั้งสองด้าน ผิวด้านในมีความหนืดสูง เพื่อยึดเกาะกับมู่เลย์ เหมาะสำหรับงานส่งกำลัง ขับมอเตอร์ทุกขนาดในงานทั่วไป มีความทนทานต่อเครื่องรอบหมุนเร็ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,600 ฿1,600
฿1,450 ฿1,450 -9%
 

 

flatbelt1-001

หนา1.50mm.xกว้าง25mm.xยาว1478mm. ต่อกลม สายพานเขียว-เหลือง ผลิตจากยางทั้งสองด้าน ผิวด้านในมีความหนืดสูง เพื่อยึดเกาะกับมู่เลย์ เหมาะสำหรับงานส่งกำลัง ขับมอเตอร์ทุกขนาดในงานทั่วไป มีความทนทานต่อเครื่องรอบหมุนเร็ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,500 ฿1,500
฿1,400 ฿1,400 -7%
 

 

pvcgr2-14

หนา2mm.xกว้าง550mm.xยาว1740mm. ต่อกลม สายพาน PVC สีเขียว ใช้ลำเลียงวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ที่ต้องการความสะอาด ในสภาวะปกติทั่วไป การเสียดสีไม่สูง และ อุณหภูมิไม่เกิน 80 ˚C สามารถใช้ได้แทบทุกอุตสาหกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,800 ฿1,800
฿1,650 ฿1,650 -8%
 

 

pvcgr2-13

หนา2mm.xกว้าง480mm.xยาว2000mm. ต่อกลม สายพาน PVC สีเขียว ใช้ลำเลียงวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ที่ต้องการความสะอาด ในสภาวะปกติทั่วไป การเสียดสีไม่สูง และ อุณหภูมิไม่เกิน 80 ˚C สามารถใช้ได้แทบทุกอุตสาหกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,300 ฿1,300
฿1,200 ฿1,200 -8%
 

 

pvcgr2-12

หนา2mm.xกว้าง220mm.xยาว2930mm. ต่อกลม สายพาน PVC สีเขียว ใช้ลำเลียงวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ที่ต้องการความสะอาด ในสภาวะปกติทั่วไป การเสียดสีไม่สูง และ อุณหภูมิไม่เกิน 80 ˚C สามารถใช้ได้แทบทุกอุตสาหกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,000 ฿3,000
฿2,800 ฿2,800 -7%
 

 

pvcgr2-11

หนา2mm.xกว้าง200mm.xยาว6000mm. ต่อกลม สายพาน PVC สีเขียว ใช้ลำเลียงวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ที่ต้องการความสะอาด ในสภาวะปกติทั่วไป การเสียดสีไม่สูง และ อุณหภูมิไม่เกิน 80 ˚C สามารถใช้ได้แทบทุกอุตสาหกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,000 ฿3,000
฿2,800 ฿2,800 -7%
 

 

pvcgr2-10

หนา2mm.xกว้าง150mm.xยาว2160mm. ต่อกลม สายพาน PVC สีเขียว ใช้ลำเลียงวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ที่ต้องการความสะอาด ในสภาวะปกติทั่วไป การเสียดสีไม่สูง และ อุณหภูมิไม่เกิน 80 ˚C สามารถใช้ได้แทบทุกอุตสาหกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,500 ฿2,500
฿2,250 ฿2,250 -10%
 

 

pvcgr2-9

หนา2mm.xกว้าง100mm.xยาว4000mm. ต่อกลม สายพาน PVC สีเขียว ใช้ลำเลียงวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ที่ต้องการความสะอาด ในสภาวะปกติทั่วไป การเสียดสีไม่สูง และ อุณหภูมิไม่เกิน 80 ˚C สามารถใช้ได้แทบทุกอุตสาหกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,200 ฿2,200
฿1,750 ฿1,750 -20%
 

 

pvcgr2-8

หนา2mm.xกว้าง120mm.xยาว5940mm. ต่อกลม สายพาน PVC สีเขียว ใช้ลำเลียงวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ที่ต้องการความสะอาด ในสภาวะปกติทั่วไป การเสียดสีไม่สูง และ อุณหภูมิไม่เกิน 80 ˚C สามารถใช้ได้แทบทุกอุตสาหกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,500 ฿2,500
฿2,300 ฿2,300 -8%
 

 

pvcgr2-7

หนา2mm.xกว้าง100mm.xยาว3000mm. ต่อกลม สายพาน PVC สีเขียว ใช้ลำเลียงวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ที่ต้องการความสะอาด ในสภาวะปกติทั่วไป การเสียดสีไม่สูง และ อุณหภูมิไม่เกิน 80 ˚C สามารถใช้ได้แทบทุกอุตสาหกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,200 ฿2,200
฿1,950 ฿1,950 -11%
 

 

pvcgr2-6

หนา2mm.xกว้าง140mm.xยาว4500mm. ต่อกลม สายพาน PVC สีเขียว ใช้ลำเลียงวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ที่ต้องการความสะอาด ในสภาวะปกติทั่วไป การเสียดสีไม่สูง และ อุณหภูมิไม่เกิน 80 ˚C สามารถใช้ได้แทบทุกอุตสาหกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,800 ฿2,800
฿2,500 ฿2,500 -11%
 

 

pvcgr2-5

หนา2mm.xกว้าง210mm.xยาว2160mm. ต่อกลม สายพาน PVC สีเขียว ใช้ลำเลียงวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ที่ต้องการความสะอาด ในสภาวะปกติทั่วไป การเสียดสีไม่สูง และ อุณหภูมิไม่เกิน 80 ˚C สามารถใช้ได้แทบทุกอุตสาหกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,800 ฿2,800
฿2,500 ฿2,500 -11%
 

 

pvcgr2-4

หนา2mm.xกว้าง140mm.xยาว3250mm. ต่อกลม สายพาน PVC สีเขียว ใช้ลำเลียงวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ที่ต้องการความสะอาด ในสภาวะปกติทั่วไป การเสียดสีไม่สูง และ อุณหภูมิไม่เกิน 80 ˚C สามารถใช้ได้แทบทุกอุตสาหกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,700 ฿2,700
฿2,400 ฿2,400 -11%
 

 

pvcgr2-3

หนา2mm.xกว้าง100mm.xยาว1600mm. ต่อกลม สายพาน PVC สีเขียว ใช้ลำเลียงวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ที่ต้องการความสะอาด ในสภาวะปกติทั่วไป การเสียดสีไม่สูง และ อุณหภูมิไม่เกิน 80 ˚C สามารถใช้ได้แทบทุกอุตสาหกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,400 ฿2,400
฿2,100 ฿2,100 -13%
 

 

pvcgr2-2

หนา2mm.xกว้าง120mm.xยาว1250mm. ต่อกลม สายพาน PVC สีเขียว ใช้ลำเลียงวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ที่ต้องการความสะอาด ในสภาวะปกติทั่วไป การเสียดสีไม่สูง และ อุณหภูมิไม่เกิน 80 ˚C สามารถใช้ได้แทบทุกอุตสาหกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,900 ฿1,900
฿1,600 ฿1,600 -16%
 

 

pvcgr2-1

หนา2mm.xกว้าง120mm.xยาว670mm. ต่อกลม สายพาน PVC สีเขียว ใช้ลำเลียงวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ที่ต้องการความสะอาด ในสภาวะปกติทั่วไป การเสียดสีไม่สูง และ อุณหภูมิไม่เกิน 80 ˚C สามารถใช้ได้แทบทุกอุตสาหกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,800 ฿1,800
฿1,500 ฿1,500 -17%
 

 

PVCGRT3-8

หนา3mm.xกว้าง700mm.xยาว3000mm. ต่อกลม สายพาน PVC สีเขียว ใช้ลำเลียงวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ที่ต้องการความสะอาด ในสภาวะปกติทั่วไป การเสียดสีไม่สูง และ อุณหภูมิไม่เกิน 80 ˚C สามารถใช้ได้แทบทุกอุตสาหกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
฿3,500 ฿3,500 -10%
 

 

PVCGRT3-7

หนา3mm.xกว้าง700mm.xยาว1800mm. ต่อกลม สายพาน PVC สีเขียว ใช้ลำเลียงวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ที่ต้องการความสะอาด ในสภาวะปกติทั่วไป การเสียดสีไม่สูง และ อุณหภูมิไม่เกิน 80 ˚C สามารถใช้ได้แทบทุกอุตสาหกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,900 ฿2,900
฿2,500 ฿2,500 -14%
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้